OUR TEAM

Directors


  • Mr.Hemendra Haridas Mapara
  • Mr.Chetan Haridas Mapara
  • Mr.Veenit Subhakkumar Mapara
  • Mr.Hemal Chandrkant Shah
  • Ms.MansiGajjar
  • Mr.Gaurang Chury

LEGAL ADVISOR


  • POOJA SHARMA (B.Com,LLB)

AUDITOR


  • M/S R.M. AJGAONKAR& ASSOCIATES

Company Secreatory


  • Kamlesh Vyas (BCOM,ACS)